Hội đồng cố vấn – ban giám khảo

Ông Trần Vũ Tuấn Phan
Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Công nghệ
và Doanh nghiệp KHCN

TS. Dương Lê Minh
Phó chủ nhiệm khoa CNTT,
ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia HN

Bà Nguyễn Thị Thúy Hiền
Điều phối viên dự án BIPP

Ông Đỗ Long
ĐH RMIT

Ông Đàm Quang Thắng
Cố vấn cấp cao chương trình
Khởi nghiệp quốc gia

TS. Chử Đức Hoàng
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Ông Trần Xuân Đích
Phó Cục trưởng Cục Phát triển thị
trườngvà doanh nghiệp KHCN Bộ KHCN