Thông tin liên hệ

Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ- Viện Ứng dụng Công nghệ- Bộ Khoa học Công nghệ

Văn phòng số 25 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 39336571

Email: info@ntbic.com